| P-100 | P-110 | NV-1218G | D-35 | D-30 |


STEEL FRAME SPEAKER : NV-1020


***MID BASS***


 

 


 มีจำหน่ายตามร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไป