DRIVER UNITS II► 

NU-200WL

Matching Line

200 Watts 16 Ohm

NU-A200WL

Matching Line

200 Watts 16 Ohm
ฝาอะลูมิเนียม
Cover and Strand : Aluminum

NU-150WL

Matching Line

150 Watts 16 Ohm

NU-200

200 Watts 16 Ohm

NU-150

150 Watts 16 Ohm

NU-A200

200 Watts 16 Ohm
ฝาอะลูมิเนียม
Cover and Strand : Aluminum 

N-220Pro

120 Watts 8-16 Ohm

N-150H

150-200 Watts 16 Ohm

N-120H

120-150 Watts 16 Ohm

สอบถามและสั่งซื้อตามร้านตัวแทนจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วประเทศ