| FACEBOOK | FANPAGE | GOOGLE | YAHOO | HOTMAIL |


  
 

  About Us


   
    
บริษัท นครสวรรค์ สยามโนวา(1985) จำกัด เป็นโรงงานแห่งหนึ่งในประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตชิ้นส่วนและลำโพงได้เอง โดยเน้นการวิจัยและการพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์เพื่อให้ได้เสียงที่มีคุณภาพ  จากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการผลิตมานานและให้ความสำคัญกับงานวิจัยคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เช่น กรวยลำโพง  ,สไปรเดอร์,  ว๊อยซ์คอยล์,  ที่ใช้วัสดุต่าง ๆ ที่มีคุณภาพมาผลิต  รวมทั้งชิ้นส่วนลำโพงอื่น ๆ ทั้งงานขึ้นรูปโลหะและพลาสติก
     
      บริษัท นครสวรรค์ สยามโนวา(1985) จำกัด  นอกจากจะผลิตชิ้นส่วนและยังเป็นผู้รับจ้างผลิตลำโพงให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ในลักษณะเป็น OEM โดยผลิตลำโพงตามความต้องการของลูกค้าพร้อมกับการสร้างสมประสบการณ์ด้านการผลิตตั้งแต่ชิ้นส่วนจนมาเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์  "นาโนวา"  โดยการนำชิ้นส่วนที่ผ่านการวิเคราะห์วิจัยมาผลิตเป็นลำโพงกลางแจ้งหลากหลายรุ่น หลากหลายขนาด  รวมทั้งเรายังมีความชำนาญด้านการผลิตลำโพงฮอร์นและยูนิตที่มีผู้ใช้จำนวนมาก บริษัทฯนอกจากจะผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้ว  เรายังได้คิดพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานตลอดเวลา ปัจจุบันผู้บริโภคลำโพงรู้จักนาโนวาด้วยชื่อเสียงด้านคุณภาพซึ่งการันตีได้ถึงคุณภาพ บริษัท นครสวรรค์สยามโนวา(1985) จำกัด

เนื้อที่ 24 ไร่ 

 

ตั้งอยู่เลขที่ 102/11 หมู่ 11

ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์